Projekt SK - Klíma

Projektová zmluva na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) na stiahnutie tu.