Pracuj v Bakomi

– SME MENŠIA SÚKROMNÁ ŠKOLA, KTORÁ VZNIKLA AKO INICIATÍVA RODIČOV

– PRACUJEME V REŽIME TROJROČÍ, SME ZARADENÍ DO EXPERIMENTÁLNEHO OVEROVANIA

– SNAŽÍME SA UČIŤ V SÚVISLOSTIACH, PRE ŽIVOT, S OHĽADOM NA INDIVIDUÁLNE POTREBY DETÍ

– KĽÚČOVÉ SÚ PRE NÁS ŽIVOTNÉ ZRUČNOSTI

DO NÁŠHO TÍMU POTREBUJEME:

UČITEĽA S KVALIFIKÁCIOU PRE PRVÝ STUPEŇ – UČENIE V PRVOM TROJROČÍ,

UČITEĽA MATEMATIKY
JE MOŽNÉ UČIŤ MATEMATIKU NAPRIEČ CELOU ZÁKLADNOU ŠKOLOU V REŽIME TROJROČÍ,
MOŽNOSŤ ZDOKONAĽOVAŤ SA V HEJNÉHO METÓDE.

UČITEĽA PRÍRODNÝCH VIED A GEOGRAFIE
UČENIE NAPRIEČ CELOU ŠKOLOU V RÁMCI TROJROČÍ V ÚZKEJ SPOLUPRÁCI S INÝMI PREDMETMI A V SÚVISLOSTIACH

UČITEĽA NEMECKÉHO JAZYKA
UČENIE V TREŤOM TROJROČÍ

ŠPECIÁLNÉHO PEDAGÓGA NA ČIASTOČNÝ ÚVÄZOK
JE MOŽNÉ SKOMBINOVAŤ ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÚ PRÁCU S UČENÍM.

HĽADÁME ĽUDÍ S NADŠENÍM PRE UČENIE, KTORÍ DOKÁŽU:

– VZBUDIŤ A ROZVÍJAŤ V DEŤOCH ZVEDAVOSŤ A CHUŤ PRACOVAŤ

– IDENTIFIKOVAŤ A ROZVÍJAŤ INDIVIDUÁLNY POTENCIÁL DETÍ,

– MAJÚ REŠPEKTUJÚCI A LÁSKAVÝ PRÍSTUP K DEŤOM,

– BYŤ TÍMOVÝMI HRÁČMI A KOORDINOVAŤ SVOJU PRÁCU S KOLEGAMI,

– SKÚŠAŤ, OBJAVOVAŤ, OVEROVAŤ, ZAVÁDZAŤ INOVÁCIE DO PRAXE

– KRITICKY MYSLIEŤ,

– BYŤ ZODPOVEDNÍ, TVORIVÍ A PROFESIONÁLNI

– SKÚSENOSTI S VYUŽÍVANÍM INOVATÍVNYCH VZDELÁVACÍCH POSTUPOV SÚ VÍTANÉ.

PONÚKAME:

– PRÁCU V TÍME, KTORÝ SA STÁLE UČÍ A PRACUJE NA SEBE,

– MOŽNOSŤ PROFESIONÁLNE RÁSŤ, PRACOVAŤ MODERNE A PROGRESÍVNE,

– MOŽNOSŤ PRACOVAŤ NA ZAUJÍMAVÝCH PROJEKTOCH V RÁMCI ŠKOLY A BYŤ SÚČASŤOU ICH TVORBY.

– UBYTOVANIE PRE DOCHÁDZAJÚCICH UČITEĽOV

– PLAT V SÚLADE SO SÚČASNÝMI MZDOVÝMI PRAVIDLAMI V ŠKOLSTVE,

– ODMENY PODĽA AKTUÁLNYCH MOŽNOSTÍ ZAMESTNÁVATEĽA.

Viac informácií na: www.bakomi.sk, www.facebook.com/skolaBakomi/

KONTAKTY:

Súkromná základná škola Bakomi
A. Gwerkovej – Gollnerovej 6
969 01 Banská Štiavnica
bakomi@bakomi.sk
0948 337 639

Už teraz sa tešíme na spoluprácu.