Pracuj v Bakomi

Sme:

 • menšia súkromná škola, ktorá vznikla ako iniciatíva rodičov
 • pracujeme v režime trojročí, sme zaradení do experimentálneho overovania
 • snažíme sa učiť v súvislostiach, pre život, s ohľadom na individuálne potreby detí
 • kľúčové sú pre nás životné zručnosti

Do nášho tímu potrebujeme:

 • učiteľa s kvalifikáciou pre prvý stupeň – učenie v prvom trojročí,
 • učiteľa matematiky – je možné učiť matematiku naprieč celou základnou školou v režime trojročí,
 • učiteľa prírodných vied – učenie naprieč celou školou v rámci trojročí v úzkej spolupráci s inými predmetmi, hľadanie presahov, medzipredmetových súvislostí,
 • učiteľa slovenského jazyka – učenie naprieč celou školou v rámci trojročí v úzkej spolupráci s inými predmetmi,
 • učiteľa nemeckého jazyka – učenie v treťom trojročí

Hľadáme ľudí s nadšením pre učenie, ktorí dokážu:

 • vzbudiť v deťoch zvedavosť, dávajú im priestor na otázky, reagujú na ne a pomáhajú im hľadať odpovede,
 • identifikovať a rozvíjať individuálny potenciál detí,
 • majú rešpektujúci a láskavý prístup k deťom,
 • sú tímový hráči, dokážu svoju prácu koordinovať s kolegami,
 • neboja sa inovácií, sú pripravení skúšať, objavovať, overovať,
 • dokážu kriticky myslieť,
 • majú zodpovedný, tvorivý a profesionálny prístup k práci,
 • skúsenosti s využívaním inovatívnych vzdelávacích postupov sú vítané.

Ponúkame:

 • prácu v tíme, ktorý sa stále učí a pracuje na sebe,
 • možnosť profesionálne rásť a pracovať moderne a progresívne,
 • možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v rámci školy a byť súčasťou ich tvorby.

Viac informácií na: www.bakomi.sk, www.facebook.com/skolaBakomi/

Kontakty: Súkromná základná škola Bakomi, A. Gwerkovej – Gollnerovej 6, Banská Štiavnica, 969 01, bakomi@bakomi.sk, 0948 337 639

Už teraz sa tešíme na spoluprácu.