Náš tím

Príďte sa k nám pozrieť a uvidíte, že deti v Bakomi hltajú učivo so zatajeným dychom. Máme totiž skvelých učiteľov, ktorí neustále profesionálne napredujú, vedia deti zaujať a poskytnúť priestor ich zvedavosti.

Naši učitelia

tvoria jeden tím, v ktorom medzi sebou spolupracujú, aby zmysluplne plánovali obsah vyučovania a zdieľali dôležité informácie v prospech výchovného vedenia detí;

majú záujem intenzívne komunikovať s rodičmi, aby budovali pre deti čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie;

spoločne tvoria projekty, aby bolo učivo pre deti stále atraktívnejšie;

vedia, že vzdelávanie detí si žiada trpezlivosť a čas, pretože trvalé výsledky a hlboké vedomosti sa budujú pomalšie.

Jana Marcineková

jana.marcinekova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý utorok 14:00-16:00, prípadne dohodou

Je riaditeľkou školy. Učí hlavne deti v prvom trojročí. Pomáha aj v druhom a treťom trojročí.

Milica Abrahámová

milica.abrahamova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každú stredu 14:15-15:15, prípadne dohodou

Učí dejepis a slovenský jazyk a literatúru v 3.trojročí.

Nora Balková

nora.balkova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny podľa dohody v piatok od 14:15 - 15:15.

Učí geografiu a chémiu.

Katarína Čárska

katarina.carska@bakomi.sk

Učí matematiku.

Róbert Imrišek

robert.imrisek@bakomi.sk

Učí v prvom trojročí.

Lucia Kazárová

lucia.kazarova@bakomi.sk

Učí výtvarnú výchovu, techniku a dejepis.

Vincent Kekeli

vincent.kekeli@bakomi.sk

Učí dejepis, náuku o spoločnosti a telesnú výchovu.

Juraj Kolesár

juraj.kolesar@bakomi.sk

Nikola Krunka Salanciová

nikola.salanciova@bakomi.sk

Učí slovenský jazyk a hudobnú výchovu.

Viera Lasáková

viera.lasakova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny nepárny pondelok 14:15-14:45

Učí náuku o spoločnosti.

Michaela Lukáčová

michaela.lukacova@bakomi.sk

Sprevádza deti v školskom klube. Pomáha ako asistent na vyučovaní.

Richard Scott

richard.scott@bakomi.sk

Tuesdays 12:30 - 14:00 via prior appointment.

Učím Anglický jazyk.

Lýdia Vencelová

lydia.vencelova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý štvrtok 14:00-16:00

Učí angličtinu v prvom trojročí. Pracuje ako školský psychológ a výchovný poradca.