Náš tím

Príďte sa k nám pozrieť a uvidíte, že deti v Bakomi hltajú učivo so zatajeným dychom. Máme totiž skvelých učiteľov, ktorí neustále profesionálne napredujú, vedia deti zaujať a poskytnúť priestor ich zvedavosti.

Naši učitelia

tvoria jeden tím, v ktorom medzi sebou spolupracujú, aby zmysluplne plánovali obsah vyučovania a zdieľali dôležité informácie v prospech výchovného vedenia detí;

majú záujem intenzívne komunikovať s rodičmi, aby budovali pre deti čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie;

spoločne tvoria projekty, aby bolo učivo pre deti stále atraktívnejšie;

vedia, že vzdelávanie detí si žiada trpezlivosť a čas, pretože trvalé výsledky a hlboké vedomosti sa budujú pomalšie.

jana.marcinekova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý utorok 14:00-16:00, prípadne dohodou

Je riaditeľkou školy. Učí hlavne deti v prvom trojročí. Pomáha aj v druhom a treťom trojročí.

Milica Abrahamová

milica.abrahamova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každú stredu 14:15-15:15, prípa

Učí slovenčinu a dejepis.

Katarína Čárska

katarina.carska@bakomi.sk

Učí matematiku.

Peter Farárik

peter.fararik@bakomi.sk

Učí geografiu a informatiku.

Zuzana Golianová

zuzana.golianova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý utorok 14:00-15:30

Jana Hombauer

jana.hombauer@bakomi.sk

Veronika Ihringová

veronika.ihringova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý pondelok 13:00-15:00

Učiteľka slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy, telesnej, hudobnej a etickej výchovy a pracovného vyučovania.

Róbert Imrišek

robert.imrisek@bakomi.sk

Učí v prvom trojročí.

Lucia Kazárová

lucia.kazarova@bakomi.sk

Učí výtvarnú výchovu, techniku a dejepis.

Viera Lasáková

viera.lasakova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny nepárny pondelok 14:15-14:45

Učí náuku o spoločnosti.

Alexandra Líšková

alexandra.liskova@bakomi.sk

Učí angličtinu v prvom (a čiastočne v druhom) trojročí a nemčinu v treťom trojročí.

Ivan Lukáč

ivan.lukac@bakomi.sk

Učí v prvom trojročí.

Michaela Lukáčová

michaela.lukacova@bakomi.sk

Sprevádza deti v školskom klube. Pomáha ako asistent na vyučovaní.

Richard Scott

richard.scott@bakomi.sk

Učí anglický jazyk.

Patrícia Szantová

patricia.szantova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každú stredu 14:00-16:00

Lýdia Vencelová

lydia.vencelova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý štvrtok 14:00-16:00

Učí angličtinu v prvom trojročí. Pracuje ako školský psychológ a výchovný poradca.