Rozvíjame kritické myslenie, zodpovedné konanie a talent detí.
Vytvorili sme prostredie, ktoré všemožne podporuje chuť objavovať.

O čo nám ide

Kombinujeme to najlepšie z pedagogických metód, vďaka ktorým už v zahraničí vyrástli generácie zdravo úspešných ľudí.

Vytvárame deťom priestor, kde sa rozvíja ich talent, rastie ich zvedavosť a kde aj chyby sú zdrojom zmysluplného učenia.

S rodičmi ťaháme za jeden povraz, aby sme v deťoch budovali silnú dôveru v samých seba.

Rešpektujeme individualitu dieťaťa, rozvíjame jeho vnútornú motiváciu a budujeme jeho hodnoty.

Naši učitelia vedia deti nadchnúť, dosiahnuť ich plné sústredenie a vypočuť ich názor.

Angličtinu učíme od 1. ročníka pod vedením native speakra s 30-ročnou pedagogickou praxou.

Aktuálne v Bakomi

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy [pdf].

V auguste – od 10. do 21. 08. 2020 – sa v Bakomi uskutoční Letná škola Bakomi v dvoch turnusoch (1. turnus: 10. – 14. 08., 2. turnus: 17. – 21.08.2020). Koncept nášho projektu je vytvoriť kreatívny, tematicky zaujímavý blok aktivít – veľa výletov, exkurzií, rozhovorov so zaujímavými tvorivými osobnosťami a zaujímavými odborníkmi /umelci, farmári, pamiatkári/. Tvorivé, hravé zadania pre tímovú, aj individuálnu prácu s deťmi.

Podrobnosti sa dočítate v programe. V prípade záujmu nájdete všetky podrobnosti vo formulári – prihláške do Letnej školy.