Rozvíjame kritické myslenie, zodpovedné konanie a talent detí.
Vytvorili sme prostredie, ktoré všemožne podporuje chuť objavovať.

O čo nám ide

Kombinujeme to najlepšie z pedagogických metód, vďaka ktorým už v zahraničí vyrástli generácie zdravo úspešných ľudí.

Vytvárame deťom priestor, kde sa rozvíja ich talent, rastie ich zvedavosť a kde aj chyby sú zdrojom zmysluplného učenia.

S rodičmi ťaháme za jeden povraz, aby sme v deťoch budovali silnú dôveru v samých seba.

Rešpektujeme individualitu dieťaťa, rozvíjame jeho vnútornú motiváciu a budujeme jeho hodnoty.

Naši učitelia vedia deti nadchnúť, dosiahnuť ich plné sústredenie a vypočuť ich názor.

Angličtinu učíme od 1. ročníka pod vedením native speakra s 30-ročnou pedagogickou praxou.

Aktuálne v Bakomi

Pre všetkých našich žiakov sme vygenerovali školské účty. Prihlásiť sa na ne môžete na Gmail adrese pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste dostali emailom (adresa v tvare meno.priezvisko@bakomi.sk).

Rodičov predškolákov aj školákov pozývame na deň otvorených dverí, viac info môžete nájsť tu.

Dňa 24. apríla 2020 od 13:00 do 18:00 bude prebiehať zápis do prvého ročníka ZŠ.

Presťahovali sme sa do novej budovy, ktorá poskytuje vynikajúci priestor pre premyslenú štruktúru a organizáciu, ihriská a časom aj záhradku:) Nájdete nás na ul. A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, príďte sa pozrieť.