Ako pomôcť

Školu Bakomi môžete podporiť rôznymi spôsobmi. Vo veľkej miere podporujeme dobrovoľníctvo z kruhu rodičov alebo ich známych, ktorí sa aktívne zapájajú do premeny priestorov školy. Toto ale možno nie je pre Vás to pravé. Preto Školu Bakomi môžete podporiť aj dobrovoľným finančným príspevkom. Jeho výška záleží od Vašich možností. Ak Vás táto cesta oslovila, môžete sa stať aj pravidelným prispievateľom. Prostriedky, ktoré škole venujete, budú použité na realizáciu rôznych aktivít a poznávacích výletov pre deti, na rozširujúce vzdelávanie učiteľov, príp. na nákup pomôcok pre obohatenie vyučovacieho procesu.

Ako na to:

Stačí načítať a potvrdiť priložené QR kódy prostredníctvom aplikácie vo Vašom telefóne a platbu odošlete priamo škole.
Hodnoty, ktoré sú nastavené v QR kódoch, sú 10, 20, 50 a 100 EUR.
Ak Vám tento spôsob nevyhovuje, môžete nás podporiť aj prostredníctvom portálu darujme.sk.
Za každý Váš príspevok 

Ď A K U J E M E.

Tím SZŠ Bakomi