OZ Bakomi

OZ Bakomi je zriaďovateľom SZŠ Bakomi.

Sídlo:

Pod Červenou studňou 22, Banská Štiavnica, 969 01

IČO: 42194431
DIČ: 2023318187

Bankové spojenie

33 5871 1556/0200

Kontakty

bakomi@bakomi.sk

0915/769021
0917/453481