Profil žiaka

Aj zo zakríknutých detí sa u nás postupne stávajú samostatne premýšľajúce osobnosti, ktoré poznajú svoje silné stránky, vedia napĺňať svoje ciele a majú chuť aktívne meniť spoločnosť k lepšiemu.

V Bakomi vychovávame deti, ktoré:

sa učia preto, lebo chcú vedieť, nie preto, lebo chcú odmenu; vedia, čo ich baví, stavajú na svojich silných stránkach, vytyčujú si ciele a napĺňajú ich; poznajú svoju hodnotu, majú úctu voči sebe samým aj voči okoliu;

vedia si poradiť v rôznych životných situáciách a riešiť konflikty;

vedia si vytvoriť názor a smelo ho prezentovať;

sú empatické, solidárne, rešpektujú svoju slobodu aj slobodu iných;

dokážu sa poučiť z chýb aj z prekročenia hraníc, necúvajú pred prekážkami;

sú zodpovedné, vedia uchopiť líderstvo a majú základy pre plnohodnotný život.