Milí priaznivci Súkromnej základnej školy Bakomi,

ďakujeme, že podporujete náš projekt inovatívnej školy. Usilujeme sa o slobodné, aktívne a kreatívne vzdelávanie detí. Veríme, že formujeme novú generáciu, ktorá bude odvážne a zodpovedne pripravená na budúcnosť plnú zmien.

Budeme veľmi vďační, keď sa rozhodnete pomôcť nám asignovaním 2% z Vašej dane. Vaša dôvera nás zaväzuje k sústredenej práci na napĺňaní našich cieľov.

S Vami nám to pôjde ľahšie.

Tím OZ Bakomi a školy Bakomi /www.bakomi.sk/.

2% z Vašich daní použijeme na:

=== dizajn a vybavenie učební, vstupnej haly a komunitných priestorov, aby sme zútulnili a skvalitnili prostredie
školy.

=== nákup kníh do školskej knižnice, aby sme rozšírili repertoár toho, čo deti môžu čítať a aby sme uspokojili ich hlad po nových knihách.

=== podporu ďalšieho vzdelávania a sebarozvoja našich kreatívnych učiteľov, ktorí inovujú svoje vzdelávacie postupy s dôrazom na individuálne potreby detí a súčasne posilňujú ich schopnosti pracovať v tímoch.

Aj tento rok bude našu činnosť podporovať občianske združenie

ESC – EDU SK CONSULT
IČO 42309204
Dolná 900/27, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika
IBAN: SK4702000000004040807253
Všeobecná úverová banka

Predvyplnené tlačivá: DP-FO-A-2019, DP-FO-B-2019, DP-PO-2019, vyhlásenie