Školné

Súkromnou školou sme nie kvôli ziskom, ale kvôli tomu, aby sme deťom poskytli možnosť vzdelávať sa zmysluplne. Preto je naše školné minimálne.

Školné
80 € / mesiac 

každý ďalší súrodenec 40 € 

Školné sa platí 12 mesiacov. Podrobnejšie informácie o školnom sa dozviete v tejto smernici.

Klub
10 € / mesiac 

každý ďalší súrodenec 5 € 

Zo školného financujeme

  • učebnice, zošity a originálne školské pomôcky
  • angličtinu od prvého ročníka pod vedením native speakra s 30-ročnou pedagogickou praxou
  • pobyt v školskom klube od 7.00 do 16.30
  • exkurzie do galérií, múzeí, výlety

Na ďalšie výdavky školy využívame

  • normatívne financovanie rovnako ako štátne školy
  • 2 % dane z príjmu
  • grantové schémy
  • dobrovoľnícke príspevky rodičov