Domáce úlohy

Deti na prvom stupni ešte nie sú schopné vedome regulovať proces svojho učenia. Ak by sme ich v tomto veku nútili robiť domáce úlohy, zablokovali by sme v nich chuť učiť sa.

Vaše deti sú šikovné a hladné po poznaní, a tak

… všetko, čo sa majú naučiť, stihnú v škole, pretože ich vieme natoľko zaujať, aby sa plne sústredili;

… nepotrebujú žiadny nátlak, ale vašu dôveru v ich vlastné tempo vývoja;

… dostanú prácu na doma, ak si ju vyžiadajú samy, z vnútorných pohnútok a radosti;

… na druhom stupni pracujú na domácich zadaniach v súlade s ich individuálnymi cieľmi;

… spoločne s rodičmi vytvárame postup, ak dieťa potrebuje v nejakej oblasti intenzívnejšiu individuálnu podporu.