Rodičovská zóna

Rodina a škola sú pre deti dôležité prostredia a mali by byť v súlade. Lebo ak v každom z nich vníma dieťa iný postoj, zažíva neistotu. Záleží nám na intenzívnom kontakte s rodičmi, aby sme spoločne budovali deťom silné zázemie.

Čo pre vás robíme?

Spísali sme Manuál pre rodičov, v ktorom detailne popisujeme fungovanie našej školy. Vďaka nemu si vopred vyjasníte, či viete svojmu dieťaťu ponúknuť rovnaké postoje ako Bakomi. Ak s vami nerezonujú, v záujme istoty vášho dieťaťa odporúčame výber inej školy.

Uvítame, ak s triednym učiteľom vytvoríte tím pracujúci v prospech vášho dieťaťa. Nachádzajte spolu riešenia a postupy k akýmkoľvek pripomienkam, návrhom, pochybnostiam alebo problémom, ktoré sa týkajú školy a dieťaťa.

V Bakomi platia dohody a pravidlá spísané do školského poriadku. Je dobré, aby ste sa s ním oboznámili a pomohli tak svojim deťom dodržiavať ho.

Vždy koncom týždňa posielame rodičom elektronický sumár toho, na čom deti počas týždňa pracovali. Preto odporúčame sledovať mailovú komunikáciu.

Pozývame vás na stretnutie s triednym učiteľom a vaším dieťaťom, ktoré máme každý štvrťrok.

Kedykoľvek si môžete dohodnúť termín návštevy školy a sledovať vyučovací proces.

Do boxu vášho dieťaťa ukladáme jeho práce z každého predmetu, aby ste si ich mohli pozrieť.

Deti v Bakomi nemajú domáce úlohy. Čas, ktorý by ste strávili pri ich písaní, môžete venovať hrám, kde máte možnosť pozorovať prehlbovanie vedomostí vášho dieťaťa.

Ak vy sami máte vzdelávacie témy, o ktoré sa chcete podeliť, radi vám v Bakomi vytvoríme priestor na ich prezentáciu.