Sabbatical v Bakomi

Máš pocit, že ešte chvíľku a úplne vyhoríš? Potrebuješ vymeniť ruch veľkomesta za “koniec sveta”, ale tak, aby si si kedykoľvek mohla / mohol vybehnúť na dobrú kávu? Ak k tomu všetkému potrebuješ aspoň chvíľu robiť niečo, čo má skutočne význam a pomôže svetu, sme pre seba ako stvorení 🙂

Ponúkame Ti ročný sabbatical u nás, počas ktorého nám pomôžeš ako fundraiser(fundraiserka)/projektový manažér (projektová manažérka) nastaviť procesy v našej základnej škole Bakomi. Nie sme vôbec tuctoví, máme veľké poslanie a aj pre to robíme možné/nemožné – napríklad sme zaradení v experimentálnom testovaní ministerstva školstva pre nové postupy v edukácii žiakov. Máme veľké srdce nielen pre naše poslanie, ale hlavne pre novú generáciu a fungujeme prevažne na princípe komunitnej školy s vysokým zapojením rodičov. Ako sa rozrastáme, pociťujeme potrebu vytvoriť pracovné miesto, ktoré teraz ponúkame na polovičný úväzok. Pozícia je honorovaná, no uvedomujeme si, že je výrazne podhodnotená. Napriek tomu Ti však ponúkame všetko, čo máme k dispozícii. Tvojou úlohou bude vyhľadať externé možnosti spolufinancovania chodu našej školy a jej rozvoja, formálne dokončiť už rozbehnuté grantové projekty a nastaviť systém financovania do budúcna tak, aby sme si po Tvojom sabaticale v Štiavnici mohli dovoliť na túto pozíciu obsadiť rovnako kvalitného manažéra ako si Ty a zaplatiť mu za to férovú odmenu.
 
Ak sme Ťa zaujali, budeme sa veľmi tešiť, ak sa nám ozveš na ozbakomi@bakomi.sk.