Veronika Ihringová

veronika.ihringova@bakomi.sk

Konzultačné hodiny každý pondelok 13:00-15:00

Učiteľka slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy, telesnej, hudobnej a etickej výchovy a pracovného vyučovania.
Vyštudovala predškolskú a elementárnu pedagogiku a učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl na UMB v Banskej Bystrici a absolvovala mnohé kurzy M. Montessori a Hejného matematiky.

„Na deťoch v Bakomi sa mi najviac ráta chuť objavovať. Zaujíma ich okolitý svet a hľadajú odpovede na nekonečné otázky.“

Už počas štúdia na vysokej škole sa zaujímala o systém vzdelávania alternatívnych škôl za podpory svojej pedagogičky, súčasnej vedúcej katedry doc. PaeDr. Kataríny Vančíkovej, PhD. Veronika popri deťoch v Bakomi miluje ručné práce, plávanie, beh, turistiku, cyklistiku aj cestovanie. V prírode sa rada nielen prechádza, ale aj učí. Kolegovia si na nej cenia neuveriteľný cit a intuíciu vo vzťahu k ďeťom, vysokú mieru trpezlivosti a empatie a tiež láskavosť a ochotu pomáhať.