Rozvíjame kritické myslenie, zodpovedné konanie a talent detí.
Vytvorili sme prostredie, ktoré všemožne podporuje chuť objavovať.

O čo nám ide

Kombinujeme to najlepšie z pedagogických metód, vďaka ktorým už v zahraničí vyrástli generácie zdravo úspešných ľudí.

Vytvárame deťom priestor, kde sa rozvíja ich talent, rastie ich zvedavosť a kde aj chyby sú zdrojom zmysluplného učenia.

S rodičmi ťaháme za jeden povraz, aby sme v deťoch budovali silnú dôveru v samých seba.

Rešpektujeme individualitu dieťaťa, rozvíjame jeho vnútornú motiváciu a budujeme jeho hodnoty.

Naši učitelia vedia deti nadchnúť, dosiahnuť ich plné sústredenie a vypočuť ich názor.

Angličtinu učíme od 1. ročníka pod vedením native speakra s 30-ročnou pedagogickou praxou.

Aktuálne v Bakomi

Pracuj v Bakomi

Do nášho tímu hľadáme učiteľa s kvalifikáciou pre prvý stupeň, učiteľa matematiky, prírodných vied, geografie, nemeckého jazyka a špeciálneho pedagóga. Viac informácii tu.

Viac »

Denný letný tábor v Bakomi​

V centre Banskej Štiavnice pre deti od 6 do 14 rokov,  denne od 8:30 do 16:00. Tvorenie, vyrábanie,bádanie, objavovanie,zábavné čítanie, tvorivé písanie,hry, šport, zábava v záhrade. 1.turnus: 18.7 – 22.7. 2022 2.turnus: 8.8 – 12.8.…

Viac »