Otázky? Zavolajte nám: 0917 453 481

Doprajte svojmu dieťaťu školu, kde bude môcť rozvíjať svoj talent, cítiť sa v bezpečí a kam sa bude každé ráno tešiť.

Pretože na deťoch záleží

Zistite viac

Moje deti v Bakomi nie sú pod tlakom. Sadne im spôsob výuky a ja zasa oceňujem, že so mnou škola často komunikuje a informuje o tom, čo sa v triede deje.

— Mama štvrtáčky a piataka v Bakomi

Nemusíme každé ráno o školu bojovať, deti tam chodia rady. Naviac sa tam učia samé riešiť problémy, čo sa potom pozitívne odráža aj doma.

— Rodič – Bakomák

Deťom v škole Bakomi pomáhame, aby:

 

... sa nebáli pýtať a samy odpovede na otázky hľadali

Podporujeme ich totiž v prirodzenej zvedavosti. Aj vďaka menším študijným skupinám majú priestor pýtať sa na všetko, čo ich zaujme a rozvíjať tak svoj talent.

... sa naučili myslieť kriticky a dokázali akceptovať názor druhých

Namiesto memorovania vedieme deti k uvažovaniu a pochopeniu problému. Radi a často s nimi diskutujeme. Veríme, že ten, kto dokáže prijímať a pracovať s odlišnými názormi, má pevnejšie medziľudské vzťahy a širšie vnímanie sveta.

... boli samostatní – poznali svoje povinnosti a plnili si ich

Namiesto zákazov a príkazov učíme našich žiakov uvedomiť si prirodzené dôsledky svojich činov. A riešiť ich. Pretože iba tak z nich môžu vyrásť zodpovední dospelí, ktorí riadia svoj život.

... dokázali spolupracovať a pomáhať si navzájom

Deti sú zvyknuté pracovať v malých skupinkách, a to aj vo vekovo zmiešaných. Od začiatku ich vedieme k solidarite so slabšími či mladšími spolužiakmi

... a hlavne: aby chodili do školy s radosťou

Pretože vieme, že deti sa omnoho lepšie učia nové veci v pokojnom a bezpečnom prostredí, než v strese zo vzájomného porovnávania a strachu zo zlyhania.

Volím svojmu dieťaťu tú správnu školu?

4 krátke otázky vám zaberú iba 60 sekúnd. Vaše dieťa ale v škole strávi deväť rokov.

Minikvíz: Kompatibilita s Bakomi

V teste zistíte viac o našej vyučovacej filozofii. Je anonymný a slúži len vám na bližšie spoznanie školy. Výsledky testu nemajú nijaký vplyv na prijatie vášho potomka :)

Otázka 1/4

Chcete, aby škola pripravila vášho potomka na budúcnosť a zamestnania, ktoré ešte ani neexistujú?

My veríme, že vyučovanie založené na testovaní memorovaných znalostí v deťoch umŕtvuje schopnosť prirodzene sa učiť a tým komplikuje možnosť získať v budúcnosti kvalitnú prácu. Rýchly vývoj spoločnosti a zmeny na trhu práce totž čím ďalej, tým viac vyzdvihujú tvoriovsť, kritické myslenie a spoločenské zručnosti. Dnešná škola má práve tieto schopnosti v žiakoch podporivať a tým im pomôcť obstáť v povolaniach budúcnosti, ktoré v súčasnosti ani nepoznáme.

Otázka 2/4

Chcete mať istotu, že si na vás učiteľ vyhradí čas aj inokedy ako na rodičovskom združení alebo pri riešení problémov?

Rodičia a škola sú dva hlavné piliere života školáka. Preto by spolu mali spolupracovať. Našim rodičom posielame pravidelné týždenné reporty a pozývame ich k nám do školy aj v priebehu roku. Vítame akékoľvek aktivity, spätnú väzbu, prípadne podporu zo strany rodičov.

Otázka 3/4

Chcete každý večer venovať bojom o domáce úlohy a memorovaniu na ďalší deň?

Ani dospelí si nechcú brávať prácu so sebou domov. Prečo to teda chcieť po ďeťoch? Rovnako ako uprednostňujeme pochopenie faktov a súvislostí pred pasívnym biflovaním dát, chceme, aby si deti po niekoľkých hodinách v škole mohli doma oddýchnuť.

Otázka 4/4

Mala by školská taška vášho prváka vážiť so všetkými učebnicami viac ako 4 kilá?

A pritom podľa výskumov často práve toľko vážia! Aj vám sa to zdá na malé detské ramená priveľa? Aj vďaka absencii domácich úloh minimalizujeme množstvo učebníc a zošitov, ktoré deti musia prenášať z domu do školy. Pri vyučovaní naviac využívame pomôcky a zážitkové vzdelávanie. Aby si decká mohli tému "ošahať" a zažiť na vlastnej koži.

Ste 100% Bakomák

Na vzdelávanie máte veľmi podobný názor ako my. Škola by podľa vás mala byť slobodným miestom, ktoré deti príkladom povedie k zodpovednosti, solidarite a prirodzenému sebavedomiu. Príďte sa k nám pozrieť! Uvidíte ako tento názor pretavujeme do praxe.

Zápis do školy Bakomi prebieha 21.4.2017 od 14:00 do 18:00.

Sme si sympatickí

Hoci sa vo všetkom nezhodneme, myslíme rovnakým smerom a pre deti chceme to, čo považujeme za najlepšie. Radi sa s vami stretneme aj osobne a o vzdelaní sa porozprávame.

Príďte nazrieť do našich tried. 21.4.2017 máme od 14:00 do 18:00 zápis do prvých ročníkov.

Ešte sa len zoznamujeme

A každý nový vzťah sa lepšie naštartuje, keď v ňom je dôvera a otvorenosť. Zaujalo vás čokoľvek na našej stránke, o čom by ste sa chceli dozvedieť viac? Napíšte nám alebo sa za nami príďte pozrieť. Uvidíte ako vyzerajú naše triedy a spôsob vyučovania a radi sa s vami porozprávame.

Zápis do prvých ročníkov v Bakomi prebieha 21.4.2017 od 14:00 do 18:00

Späť na info o zápise

Hľadáme nových učiteľov!

 

Naši učitelia učia s vášňou. A dokážu pre svoj predmet nadchnúť aj žiakov. Majú rešpektujúci prístup a neboja sa skúšať nové metódy.

Ste takí aj vy? Pridajte sa k nám, máme miesto pre nových kolegov.

Sme súkromná základná škola s I. a II. stupňom. Našich žiakov vedieme ku slobode, samostatnosti a vzájomnej tolerancii.
A hľadáme učiteľov odvážnych učiť inak.

 

U nás máte priestor:

 • aktívne sa podieľať na zmene vo vzdelávaní mladej generácie
 • pracovať v malom triednom kolektíve a učiť v blokoch
 • nechať si zamestnávateľom preplatiť vzdelávanie
 • odísť behom školského roka na konferenciu alebo dovolenku mimo letných prázdnin, naši učitelia sú časovo flexibilní
 • využiť kolektív učiteľov, ktorí si pomáhajú a spolupracujú aj vzájomne medzi predmetmi
 • dohovoriť sa na inej forme spolupráce ako je HPP
 • získať ubytovanie

Náš ideálny Bakomi učiteľ:

 • je absolventom fakulty pedagogiky na VŠ
 • vzbudí v deťoch zvedavosť, dáva priestor na otázky a pomáha hľadať odpovede
 • sa vie prispôsobiť, je schopný sledovať záujem detí
 • má individuálny a láskavý prístup k deťom
 • učí deti kriticky myslieť
 • je schopný pracovať v tíme
 • je tvorivý, zodpovedný a profesionálny
 • má rád prírodu a zaujíma sa o veci okolo seba
 • (skúsenosť s inovatívnymi spôsobmi učenia je výhodou)

 

Vidíte budúcnosť vzdelávania detí podobne? Pošlite nám do 31.7.2017 motivačný list a pracovný životopis na adresu bakomi.skola@gmail.com.

Máte ďalšie otázky? Zavolajte nám.

0917 453 481

Janka Hombauerová
učiteľka a kontaktná osoba za Bakomi

bakomi.skola@gmail.com

Alebo sa pozrite na náš web a spoznajte nás bližšie →