Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Mgr. Veronika Ihringová   

učiteľka prvákov

Vzdelanie:

2007 - 2010 Pedagogická fakulta UMB, odbor Predškolská a elementárna pedagogika

2010 – 2012 Pedagogická fakulta UMB, odbor Učiteľstvo primárneho vzdelávania


Dva roky som pracovala ako asistentka učiteľa vo vzdelávaní autistického žiaka v Špeciálnej základnej škole v Banskej Štiavnici. Tri roky som učila deti v škôlke Nezábudka. Absolvovala som niekoľko kurzov z Montessori pedagogiky, kurz intuitívnej pedagogiky a kurz k výchovnému prístupu „rešpektovať a byť rešpektovaný“.

V škole sa snažím byť dobrým facilitátorom - vytvárať vhodné, bezpečné a láskyplné prostredie. Jeden môj dobrý kamarát občas sedí a tvári sa, že počúva. Je vidieť, že je mysľou úplne inde. Keď sme sa ho na to opýtali, jeho odpoveď bola: ,,Toto ma naučili v škole“. Verím, že túto vetu si deti z Bakomi nepovedia. Neustále pracujeme na tom, aby sme ich dokázali zaujať a podporili ich túžbu poznávať svet.

konzultačné hodiny: streda 13:00 - 14:30

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook