Testovanie 9

Výsledky testovania 9 ukázali nadpriemerné vedomosti našich detí.

Aký je cieľ Testovania 9?

  • Porovnávať výkony žiakov v testoch – ranking.
  • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
  • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
  • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Ako obstála škola Bakomi?

  MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy Bakomi 66,7% 71,1%
Priemerná úspešnosť v SR (národný priemer) 53,2% 59,1%
Rozdiel 13,5% 12,0%