Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Prečo Bakomi

Našej škole sme vybrali toto meno podľa tajchu Bakomi nachádzajúceho sa v Štiavnických Baniach. Tajch bol pôvodne postavený, aby zachytával zbytočne odtekajúce povrchové vody zo zberných jarkov, čo malo zefektívniť činnosť banských čerpacích zariadení. Táto symbolika nás pritiahla.

Navonok pokojné kľudné jazero Bakomi, ktoré je vo vnútri plné života a čulej aktivity, vystihuje to ako si predstavujeme žiakov našej školy. Chceli by sme, aby z nich boli harmonické a vyrovnané bytosti, ktoré sú také vďaka tomu, že ich vrodená túžba poznávať svet okolo a neustále sa učiť je všetkými navôkol podporovaná a uspokojovaná.

Navyše meno Bakomi je podľa nás jednoduché a zneje.

Neskôr, potom ako sme toto meno pre našu školu vybrali, sme zistili, že tajch Bakomi bol pomenovaný po Svätom Pachomiovi, opátovi a zakladateľovi kláštorov, ktoré boli prvými centrami vzdelanosti. Chceli by sme, aby naša škola poskytovala kvalitné vzdelanie a pestovala túžbu detí po ňom.


Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook