Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Aktuálne pracujeme na týchto projektoch:

Mapovanie vývinu pravopisných schopností a čítania u žiakov druhého stupňa základných škôl

V spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave realizujeme výskum, ktorý sleduje ako žiaci na druhom stupni základných škôl zvládajú písanie základných pravopisných javov a ako zvládajú porozumenie čítaného textu na úrovni viet.

Výstupom tohoto projektu bude štandardizovaný test na hodnotenie pravopisu a čítania u žiakov na druhom stupni základných škôl. Vďaka tomuto testu bude možné porovnať individuálne výkony detí v pravopise a v čítaní s výkonmi reprezentatívnej vzorky detí v rovnakom veku.

Tvorba inovatívneho šlabikára pre prvákov

V spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave pracujeme na šlabikári, ktorý bude systematicky rozvíjať také jazykové schopnosti detí, ktoré sú predpokladom úspešného porozumenia čítaného textu.
Vďaka práci s týmto šlabikárom sa deti naučia na dobrej úrovni rozumieť príbehom a chápať ich vnútornú štruktúru. Budú vedieť rozprávať príbehy tak, aby obsahovali všetky dôležité informácie pre poslucháča. Tiež získajú plnú orientáciu v zvukovej/hláskovej štruktúre jazyka, o ktorú sa budú môcť dobre oprieť pri osvojovaní čítania a písania.

Viac informácii o šlabikári a jeho overovaní nájde tu.

Moderné inkluzívne vzdelávanie

Viac informácii na plagáte tu.

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook