Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Občianske združenie BAKOMI

Občianske združenie BAKOMI vzniklo v marci 2011. Je zoskupením motivovaných ľudí, ktorí majú deti v predškolskom veku a záleží im na tom aké vzdelanie ich deti dostanú.

Členom občianskeho združenia BAKOMI tiež záleží na tom, aby sa mesto Banská Štiavnica viac otváralo okolitému svetu a ponúkalo svojim obyvateľom viac možností aj v oblasti vzdelávania.

Preto sa rozhodli zriadiť súkromnú základnú školu, ktorá by napĺňala ich predstavy o vzdelávaní detí.

Okrem tejto zriaďovateľskej práce chce občianske združenie BAKOMI prostredníctvom vzdelávania motivovaných rodičov a učiteľov prinášať do regiónu informácie o nových vzdelávacích a výchovných metódach.

Pracujeme tiež na adaptovaní efektívnych vzdelávacích metód používaných v zahraničí. Tvoríme nové vzdelávacie metodiky, ktoré vychádzajú z výskumu detského vývinu a procesov učenia.


Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook