Richard Charles Scott

richard.scott@bakomi.sk

Učí anglický jazyk.

“V Bakomi som našiel tím nadšených profesionálov. Každý z nás sa snaží neustále zdokonaľovať a byť oddaný takému spôsobu vzdelávania, kde je na prvom mieste dieťa.”

Po skončení vysokoškolského štúdia pedagogiky učil na mnohých školách vo Veľkej Británii s rôznym zameraním. Neskôr pôsobil v španielskej Valencii v Cambridge House, kde učil španielske deti všetky predmety v angličtine a bol členom vyššieho manažmentu. Aj v ďalších španielskych školách pôsobil nielen ako pedagóg, ale bol napríklad zodpovedný aj za tréning nových učiteľov. Zároveň pracoval pre Národnú asociáciu britských škôl v Španielsku. V Bakomi začal učiť na vlastnú žiadosť, pretože smerovanie školy sa zhoduje s jeho vlastnou filozofiou vzdelávania. Bakomi vníma ako projekt, ktorý edukáciu na Slovensku posúva na úroveň najlepších metód používaných v iných európskych krajinách. Kolegovia ho považujú za učiteľa par excellence a cenia si na ňom láskavé srdce, prirodzenú autoritu a rešpekt, jasnú koncepciu a silnú podporu voči ostatným pedagógom.