Ria Zabavíková

ria.zabavikova@bakomi.sk

Učiteľka pre 1. stupeň, vo štvrtej triede vyučuje matematiku, slovenčinu, prírodovedu, telesnú a hudobnú výchovu.
Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a vychovávateľstvo na Strednej odbornej škole v Leviciach a učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na UK v Bratislave​

„Deti v našej škole sú vedomé bytosti, ktoré nenechajú so sebou manipulovať. Dokážu sa so mnou rozprávať otvorene a sú samy sebou. A to je, podľa mňa, ich najväčšia devíza.“

Mária má skúsenosti aj z klasickej, aj z alternatívnej školy a Bakomi ju oslovila rovnocennosťou, slušnosťou, láskavosťou a nadštandardne dobrými vzťahmi v učiteľskom zbore. Doma má jedného manžela a dve dcéry a so ženami sa rada stretáva aj v rámci ženských kruhov. S obľubou sa prechádza po lese a najnovšie sa pustila do výroby vlastných ekologických čistiacich prostriedkov.