Lucia Kazárová

lucia.kazarova@bakomi.sk

Učí výtvarnú výchovu, techniku a dejepis.
Vysokoškolské štúdium absolvovala na Katedre výtvarnej tvorby na UMB (vtedy FHV) v Banskej Bystrici, má doktorát z pedagogiky a počas učiteľskej praxe si pridala aj doplňujúce štúdium dejepisu.

Lucia pôsobila na viacerých umeleckých školách – základných aj stredných. Tamojší spôsob učenia so slobodou pohybu v priestore, partnerskou diskusiou a rešpektujúcim vzťahom s deťmi našla opäť v Bakomi, kde oceňuje neustály rozvoj školy a zavádzanie progresívnych metód. V škole uplatňuje aj svoju prax zo štátnej správy a tvorby projektov hradených z eurofondov. Slobodný pohyb má rada nielen vo vyučovacom procese, ale aj v prírode, kde trávi veľa voľného času. Zvyšok svojho voľného času venuje vlastnej výtvarnej tvorbe.