Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Mgr. Marcela Kršková 

učiteľka druhákov a tretiakov 


2003-2007 Pedagogická fakulta KU, odbor Učiteľstvo pre I. stupeň (denná forma)

2004-2007 Pedagogická fakulta KU, odbor Špeciálna pedagogika (externá forma)

2010-2011 Doplňujúce vzdelávanie VŠ pracovníkov  v oblasti autizmu


Po ukončení vysokej školy som pracovala v Domove sociálnych služieb pre telesne a mentálne postihnuté deti a dospelých v Dolnom Kubíne. Počas šesťročnej praxe som sa päť rokov venovala žiakom a dospelým s Detským autizmom a s poruchami autistického spektra. V rámci tejto práce som sa zúčastnila doplňujúceho vzdelávania u prof. Matulaya v Bratislave. Dva roky som pracovala ako učiteľka na Súkromnej základnej škole pre intelektovo nadaných žiakov CENADA, kde som sa naučila uplatňovať rešpektujúci prístup.

Dlhé roky pracujem s deťmi a mládežou aj vo svojom voľnom čase a viem, že partnerský a individuálny prístup ku každému, láskavosť a rešpekt voči druhej osobe sú základom kvalitnej komunikácie a riešenia problémov. Vo vyučovaní uprednostňujem objavný prístup, ktorý síce „dlhšie trvá“, ale dáva priestor každému dieťaťu, aby zažilo pocit uspokojenia a radosti z vykonanej práce. Dieťa vie, že sa učí pre seba, lebo ho to zaujíma a nie pre vonkajšiu formu odmeny – známky. 

V našej triede by som chcela vytvoriť priestor pre istotu, pochopenie, radosť, objavovanie, lásku, kladenie otázok a pracovnú atmosféru.

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook