Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Školské aktivity a projekty

Súkromná základná škola Bakomi sa priebežne snaží realizovať projekty, ktorými obohacuje školský vzdelávací program nad rámec daného štátneho vzdelávacieho programu


Práve realizujeme:

Živé spoznávanie "neživej" prírody

Dielne

Overovanie interaktívneho šlabikára pre prvákov


Už sme zrealizovali:

Sme do kníh

Montessori matematická dielňa

Malí chránia kúsok. Keď vyrastú, ochránia kus.


Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook