Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Čo škola ponúka

 • kvalitné vzdelávanie pre deti na prvom stupni školskej dochádzky
 • inovatívne vyučovacie metódy, ktoré by mali zabezpečiť, že deti sa budú učiť s ľahkosťou, efektívne, budú mať z učenia radosť
 • učenie pomocou príťažlivých aktivít pre deti (napr. hra, manipulácia s javmi, o ktorých sa majú učiť, zážitkové učenie)
 • používané vyučovacie metódy by mali znížiť pravdepodobnosť možného zlyhávania detí v čítaní, písaní a matematike
 • angličtinu učí zahraničný lektor, ktorý  s deťmi komunikuje po anglicky v bežných komunikačných situáciách, čo im pomôže aktívne hovoriť po anglicky
 • organizácia vyučovania do blokov, čo vytvára lepší priestor pre rešpektovanie výkonovej krivky detí a umožňuje lepšie prepájať osvojované informácie
 • rešpektujúce výchovné vedenie, ktoré by malo podnecovať nezávislosť a zodpovednosť detí
 • učiteľov vyškolených na používanie moderných a inovatívnych vyučovacích metód, otvorených k intenzívnejšej spolupráci s rodičmi
 • priestor pre rodičov, aby boli viac a aktívnejšie účastní na vzdelávaní svojich detí
 • organizovanie rodičovských dielní na výrobu školských pomôcok pre deti
 • priestor v Botanickej záhrade, blízky kontakt s prírodou
 • školský klub čiastočne vedený v anglickom jazyku
 • stravovanie detí zabezpečené v areále školy
 • výška školného je 64€ mesačne za prvé dieťa z rodiny. Druhé a každé ďalšie dieťa platí 32€ mesačne, to znamená, že rodina s dvama detmi platí 96€ mesačne, s troma deťmi 128€. Výška školného môže byť po prehodnotení ekonomickej situácie školy po diskusii s rodičmi upravená.
 • okrem toho nemusíte počítať so žiadnymi ďalšími nepredvídanými výdavkami na pomôcky
Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook