Súkromná základná škola

Bakomi

Občianske združenie

Škola Bakomi

Škola sídli v priestoroch Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho na Akademickej ulici 13 v Banskej Štiavnici v areáli botanickej záhrady. V budove bývalých chemických laboratórií máme jedno prízemné krídlo. V týchto priestoroch sídlime od 1. októbra 2013.

Súkromná základná škola BAKOMI bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená dňa 17.01.2012 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2012-1112/2161:2-923.

Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 06.02.2012. Zriaďovateľom školy je občianske združenie BAKOMI.

Ako to u nás vyzerá

Nadácia pre deti Slovenska
Hodina deťom
Facebook