Deň otvorených dverí 2024

Rodičov predškolákov aj školákov pozývame na deň otvorených dverí:

 • utorok 27.2.2024 od 8:15 do 12:00,
 • utorok 12.3.2024 od 8:15 do 12:00,
 • utorok 26.3.2024 od 8:15 do 12:00.

Program dopoludnia:

 • 8:15 – 8:30 ranný kruh,
 • 8:30 – 10:00 prvý blok,
 • 10:00 – 10:30 desiatová prestávka,
 • 10:30 – 12:00 druhý blok.

Vyberte si, ktorá časť dopoludnia Vám vyhovuje.

V prípade, že Vám tieto termíny nevyhovujú, je možné dohodnúť sa telefonicky na inom termíne.

Deň otvorených dverí 2023

Rodičov predškolákov aj školákov pozývame na deň otvorených dverí:

 • streda 22.2.2023 od 8:15 do 12:00,
 • streda 15.3.2023 od 8:15 do 12:00,
 • streda 5.4.2023 od 8:15 do 12:00.

Program dopoludnia:

 • 8:15 – 8:30 ranný kruh,
 • 8:30 – 10:00 prvý blok,
 • 10:00 – 10:30 desiatová prestávka,
 • 10:30 – 12:00 druhý blok.

Vyberte si, ktorá časť dopoludnia Vám vyhovuje.

V prípade, že Vám tieto termíny nevyhovujú, je možné dohodnúť sa telefonicky na inom termíne.

Denný letný tábor v Bakomi​

V centre Banskej Štiavnice pre deti od 6 do 14 rokov,

 denne od 8:30 do 16:00.

Tvorenie, vyrábanie,
bádanie, objavovanie,
zábavné čítanie, tvorivé písanie,
hry, šport, zábava v záhrade.

 • 1.turnus: 18.7 – 22.7. 2022
 • 2.turnus: 8.8 – 12.8. 2022
 • 3.turnus: 22.8 – 26.8. 2022

Nie je potrebné sa prihlásiť na celý týždeň. Je možné rezervovať si toľko dní, koľko Vám vyhovuje.

100 € / týždeň     ( 25 € / deň v prípade kratšieho pobytu )
80 € / týždeň pre žiakov školy Bakomi
V cene je strava, pitný režim a spotrebný materiál

Prihlasovanie na: https://forms.gle/PZjTkReimkSxNb8c7
Podrobnejšie informácie na: bakomi@bakomi.sk alebo 0948 337 639

Testovanie 9

Výsledky testovania 9 ukázali nadpriemerné vedomosti našich detí.

Aký je cieľ Testovania 9?

 • Porovnávať výkony žiakov v testoch – ranking.
 • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
 • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
 • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Ako obstála škola Bakomi?

  MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy Bakomi 66,7% 71,1%
Priemerná úspešnosť v SR (národný priemer) 53,2% 59,1%
Rozdiel 13,5% 12,0%