Denný letný tábor v Bakomi​

V centre Banskej Štiavnice pre deti od 6 do 14 rokov,

 denne od 8:30 do 16:00.

Tvorenie, vyrábanie,
bádanie, objavovanie,
zábavné čítanie, tvorivé písanie,
hry, šport, zábava v záhrade.

  • 1.turnus: 18.7 – 22.7. 2022
  • 2.turnus: 8.8 – 12.8. 2022
  • 3.turnus: 22.8 – 26.8. 2022

Nie je potrebné sa prihlásiť na celý týždeň. Je možné rezervovať si toľko dní, koľko Vám vyhovuje.

100 € / týždeň     ( 25 € / deň v prípade kratšieho pobytu )
80 € / týždeň pre žiakov školy Bakomi
V cene je strava, pitný režim a spotrebný materiál

Prihlasovanie na: https://forms.gle/PZjTkReimkSxNb8c7
Podrobnejšie informácie na: bakomi@bakomi.sk alebo 0948 337 639

Testovanie 9

Výsledky testovania 9 ukázali nadpriemerné vedomosti našich detí.

Aký je cieľ Testovania 9?

  • Porovnávať výkony žiakov v testoch – ranking.
  • Získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ.
  • Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
  • Poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.

Ako obstála škola Bakomi?

  MAT SJL
Priemerná úspešnosť školy Bakomi 66,7% 71,1%
Priemerná úspešnosť v SR (národný priemer) 53,2% 59,1%
Rozdiel 13,5% 12,0%